06 120 850 34 | info@luutjeniemantsverdriet.nl Facebook Linkedin

Verhalen overleven

Herkent u dit? Uw kinderen of kleinkinderen vragen naar verhalen uit uw leven. Ze doen een beroep op uw levenswijsheid. Of misschien moet u zelf ineens denken aan iets van lang geleden en u wilt dat aan uw nageslacht meegeven.

Met het ouder worden groeit vaak de behoefte om terug te blikken op het leven tot nu toe. Of op een deel ervan. De behoefte om de balans op te maken van wat u tot stand heeft gebracht. Welke dromen had u en welke daarvan heeft u waargemaakt? Welke strijd heeft u moeten voeren in de ‘heldenreis’ van uw leven? Wat is de rode draad die door uw leven loopt? Wie of wat was en is belangrijk voor u? Welke keuzes heeft u gemaakt en wat hebben die u geleerd? Welke boodschap heeft u daaruit gedestilleerd?

Voor je het weet is het te laat en zijn waardevolle ervaringen en herinneringen vergeten. Uw levenswijsheid geeft inzicht in de meest waardevolle ervaringen en levenslessen. Is dit een nalatenschap die u wilt doorgeven aan volgende generaties?

Misschien vindt u het lastig om zelf uw verhalen vast te leggen of u weet niet hoe te beginnen. Of u heeft er de tijd niet voor. Ik help u erbij. Voorop staat: het hoeft geen heel boekwerk te worden, geen uitgebreid levensverhaal. Hoe u zelf de kosten in de hand houdt, leest u onder de knop Werkwijze en tarieven.

Verhalen overleven

In Memoriam of herinneringsboekje

Met het overlijden van een geliefde, een kennis of een leeftijdgenoot staat u even stil bij het leven. Misschien wilt u iets zeggen tijdens de uitvaart, een herinnering of anekdote delen, of een In Memoriam schrijven van een dierbare.

Een voordracht tijdens de uitvaart van een dierbare kan troost bieden aan allen die aanwezig zijn om afscheid te nemen. Met een persoonlijke toespraak, een nagedachtenis, enkele verhalen of herinneringen die u vertelt, deelt u uw verdriet met anderen. Als u woorden geeft aan wat iemand voor u betekende, kan u dat helpen bij de verwerking van het verlies.

Misschien vindt u de juiste woorden niet op het moment dat u ze zoekt. Ik help u graag een In Memoriam te schrijven, een herinneringsboekje te maken of een portret te schetsen van een overledene.

Mijn specialismen