06 120 850 34 | info@luutjeniemantsverdriet.nl Facebook Linkedin

Strakke teksten, vloeiende zinnen

Wat maakt een tekst leesbaar? Voor mij zijn dat twee dingen: een strakke opzet met een duidelijke lijn en helder taalgebruik in vloeiende zinnen.

Een goede tekst trekt de lezer meteen naar binnen en laat hem niet meer los. Een boek, artikel, verhaal, beleidsstuk, onderzoeksrapport, studiehandleiding, scriptie, lesmateriaal of informatie in wat voor vorm dan ook: een lezer geboeid houden begint met een tekst die toegankelijk is.

Lukt het u niet goed om zo te schrijven? Ik lees met u mee. Ik kijk met een frisse blik naar de opbouw van uw tekst en help u daar de lijn in zoeken. Ik herschrijf uw tekst of smeed verschillende stijlen tot een eenheid. Ik maak korte metten met vaag of omslachtig taalgebruik en herhaling van informatie. Ik trek kromme zinnen recht, maak lange teksten leesbaar en maak er toegankelijke samenvattingen van voor de beoogde lezer. Voor een duidelijke boodschap op de juiste toon. Strak en vloeiend tegelijk.

Tekstcorrectie

Ik redigeer en corrigeer desgewenst ook alleen op typefouten, spelling, leestekens en taalfouten als foutieve samentrekkingen, contaminatie, pleonasmen, enzovoort. Dat alles volgens de officiële taalregels.

Schrijven maakt je blind voor je eigen fouten. Al ga je nog zo vaak door de tekst heen, die ene spelfout of die d-t-fout blijft keer op keer staan. ‘Vreemde’ ogen halen heel wat smetjes in de tekst weg. Noem het beroepsdeformatie, maar zelfs als ik de krant lees, zit ik er nog op te letten. Nog net niet met het rode potlood in de hand.

Tevreden klanten

Mijn specialismen

Schrijverij Niemantsverdriet - Redactie en correctie

Redactie en correctie

Schrijverij Niemantsverdriet - portretten

Portretten

Schrijverij Niemantsverdriet - Blogs schrijven

Blogs schrijven