06 120 850 34 | info@luutjeniemantsverdriet.nl Facebook Linkedin

... dan moest je bij de fontein staan

protestants-christelijke Hazenkampschool, geopend in 1922Adri Luyendijk werd in 1940 als Adri van der Veen geboren aan de Hazenkampseweg 66. Haar ouders waren daar in 1936, na hun trouwen, komen wonen. Adri haalt herinneringen op aan de hand van foto's.

Onze lagere school stond op de hoek van de Marterstraat, de protestants-christelijke Hazenkampschool. Die was geopend in 1922. Op het schoolplein stonden grote kastanjebomen. Op het voorplein speelden de lagere klassen en op het achterplein de hoogste klassen. Ook op zaterdagmorgen was er nog gewoon school.

Dit was een prachtige school. Links was de gymnastiekzaal. Aan de andere kant waren de lokalen. Aan beide kanten was een ingang. Bij dat vierkante torentje was de hoofdingang, vandaar ging je zo naar de gymnastiekzaal. Daar was ook het kamertje van de hoofdonderwijzer, de heer Lankkamp. En heel typisch, daar hadden ze binnen een fontein gebouwd. Dat noemden wij de fontein, hij was grijs en er was een kraantje. Hoe hij er verder uitzag weet ik niet meer. Maar als je ondeugend was dan moest je bij de fontein gaan staan. Ik kwam een keer thuis en ik zei: ik moest bij de fauteuil staan. Ik wist niet wat een fontein was, maar fauteuil, dat woord kende ik. Achter onze school stond de Reestraatschool, de openbare school, ook een heel mooi gebouw. Op de hoek van de Marterstraat en de Reestraat. Dat is nu allemaal roc.

Op de foto's de protestants-christelijke Hazenkampschool, geopend in 1922.

Hazenkampschool


<< Terug naar het overzicht

Mijn specialismen