06 120 850 34 | info@luutjeniemantsverdriet.nl Facebook Linkedin

Structuur en ritme

Een goede tekst heeft structuur en ritme. Een goed opgebouwde tekst leidt de lezer met vloeiende bewegingen en toch in een rechte lijn als vanzelf van begin naar eind. Langs de hoofdpunten die op vaste plekken in de tekst zijn uitgezet en die ervoor zorgen dat de gedachten niet alle kanten op waaien. Zoals helmgras het duinzand bij elkaar houdt.

Een tekst die prettig leest is ritmisch en melodisch. Het ritme van de zinnen voert de lezer mee, houdt hem vast. Zinnen die variëren in lengte, tempo en nadruk, die bijna muzikaal zijn, geven de tekst vaart. De 'flow' maakt de tekst beter leesbaar en zorgt ervoor dat de boodschap beter aankomt bij de lezer.

Taal is als water.
       Taal vloeit en golft,
            speelt en stroomt,
                 sprankelt en spettert,
                      kabbelt en klatert,
en is altijd helder.

Mijn specialismen