• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • responsive slider
  • 009
0011 0022 0033 0044 0055 0066 0077 0098

Luutje, een luisteraar pur sang

Goed op papier zetten wat ú wilt zeggen. Dat is mijn sterke punt. In een geschreven interview waarin u uw enthousiasme overbrengt. In wervende teksten waarin u uw boodschap kwijt kunt. In verhalen waarin u uw ervaringen, herinneringen en levenslessen doorgeeft. Luisteren en schrijven, dat is wat ik doe. Rustig luisteren, en wat u mij vertelt in een aantrekkelijk leesbare tekst vervatten.

Nieuwsgierig

Krijgen kinderen meer stress als ze een meelworm zien of als ze er een vasthouden? Rollen knikkers beter...


Teksten

Van huis uit ben ik journaliste. Het liefste ga ik eropuit om te interviewen. Het boeit altijd om te luisteren naar mensen die enthousiast vertellen over wat ze bezighoudt. Zelf ben ik het meest ingevoerd in het onderwerp onderwijs. Ik schrijf voor vakbladen, organisaties en scholen. Interviews, reportages en andere teksten. Voor websites, personeelsbladen of jaarverslagen. Ook redigeer ik boeken, beleidsstukken, onderzoeksrapporten en scripties.
Meer weten?
 

Advies nodig?

Loopt u vast in de tekst die u aan het schrijven bent? Omdat ik ook graag wil dat er alleen heldere teksten de deur uit gaan, geef ik u eenmaal gratis en vrijblijvend advies om u op weg te helpen.

Image

Verhalen

Herinneringen dragen bij aan ons welbevinden. Zelfs als we terugkijken op negatieve gebeurtenissen in ons leven kan dat positieve gevoelens oproepen, zo blijkt uit onderzoek. Bijvoorbeeld omdat we iets van die ervaring hebben geleerd en er zo betekenis aan geven.

Levensverhalen voorzien in een groeiende behoefte. Het gebruik van levensverhalen in de (geestelijke) gezondheidszorg helpt die zorg te verbeteren. In levensverhalen reflecteren we ook op ons leven, geven we er zin aan en maken we de balans op van wat we hebben bereikt. We geven er waardevolle ervaringen in door aan ons nageslacht, laten erin zien waar we vandaan komen. Verhalen over het verleden kunnen ons veel vertellen over het heden. Vindt u het waardevol om even achterom te kijken?

Meer weten?
Verhalen overleven
Organisaties en bedrijven
  Image